privacy-why-matters
Designil PDPA

Designil PDPA

ทำไมทุกบริษัทจึงต้องให้ความสนใจกฏหมาย PDPA

PDPA หรือ Personal Data Protection Act ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ 27 พ.ค 2564 เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพราะที่ผ่าน ๆ มาข้อมูลมหาศาลถูกจัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้ได้อย่างอิสระเกินไป ชนิดที่ว่าแทบจะรู้ความต้องการได้ดีกว่าเรา ยังไม่ทันไปเสริชหาใน Google เพียงแค่คิดในใจก็แสดงออกมาบน Facebook, Instagram แล้ว

ซึ่งข้อมูลแบบนี้เข้าถ่ายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างเห็นได้ชัด และนับว่าจะมากขึ้นเรื่อย ๆด้วยเหตุนี้จึงได้มีกฎหมาย PDPA เพื่อคุ้มครองพื้นที่ส่วนบุคคลบนโลกดิจตอลขึ้นมา

ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบบุคลไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทร, อีเมล์, LINE ID, เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลเหล่านี้ล้วนมีความอ่อนไหวอย่างเห็นได้ชัด

รวมถึงข้อมูลประเภทระบุตัวตนทางอ้อมใน Cookies ID , IMEI หรือ Device ID เมื่อมีการถูกเชื่อมกับ Server เพื่อระบุตัวอุปกรณ์ แม้ไม่เปิดเผยชื่อ นามสกุล เพราะอุปกรณ์พวกนี้นำข้อมูลที่มากพอ มาเรียนรู้รสนิยม ความชอบ ไม่ชอบ จนถูกยัดเยียดข้อมูลทางการตลาดให้กับผู้บริโภคเต็มๆ

จุดนี้เองทำให้ PDPA เข้ามาบังคับให้หน่วยงาน ธุรกิจ ปฏิบัติติอย่างเคร่งครัด ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนถึงจะนำไปใช้ได้ และหากฝ่าฝืน เกิดการฟ้องร้องกันในคดี ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง จะมีโทษปรับสูงถึง 5 ล้านบาทและจำคุกสูงสุด 1 ปี

ทำไมข้อมูลจึงสำคัญ

ข้อมูลส่วนบุคคลของเราทั้งที่อยู่ใน Big Data , Database ขนาดมหึมาขององค์กร หน่วยงาน ธุรกิจทั้งหลายล้วนเป็นข้อมูลที่สำคัญ โดยที่ผ่าน ๆมา ตอนที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุม

สังเกตไหมว่า จะมีคนโทรศัพท์มาขายสินค้าเรา ไม่ว่าจะประกันชีวิต หรือสินค้าอื่นๆ ทั้งที่เราไม่เคยรู้จักหรือให้ข้อมูลกับพวกเขาเลย ซึ่งข้อมูลนี่ละ คือข้อมูลส่วนตัวของเรา ที่เราเคยไปกรอกทิ้งไว้ ไม่ว่าจะตอนสมัครบัตรเครดิต ไปโรงพยาบาล สมัครงาน ข้อมูลต่างๆ ที่เรากรอกเอาไว้ ล้วนเป็น “ประวัติ” ข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัท หรือสถานที่ แหล่งที่เราเคยไปกรอกข้อมูลทิ้งไว้ ไม่มีสิทธินำข้อมูลเราส่งต่อ หรือไปทำการตลาด หรือกิจกรรมอื่น ๆ ต่อได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากเรา ดังนั้นนับจากนี้ต่อไปนี้ไป ข้อมูลหรือ Data ที่ไม่เคย Consent มาก่อนจะไม่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ได้ เพราะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการขอความยินยอมมาก่อน

ใครบ้างที่ได้ผลกระทบจากกฎหมาย PDPA

 • องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้าเก่า ๆ หรือแม้แต่ข้อมูลพนักงานในองค์กร จะได้รับผลกระทบกับกฎหมายฉบับนี้ด้วย
 • หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยที่มีการเก็บข้อมูลประชาชน ไม่มีสิทธินำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ไปทำกิจกรรมอื่น ๆ
 • ธุรกิจขายของออนไลน์ e-commerce ที่มีการให้ข้อมูล ชื่อ นามสกุล เลขบัญชีโอนเงินกัน ถือเป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว กฎหมายนี้จะไปครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดด้วย

ดังนั้นทุกคนต้องปรับตัวตามกฎหมาย PDPA ฉบับนี้ การเก็บข้อมูลต่าง ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ ก่อน

เพราะอย่างที่รู้ ๆ กันอยู่ว่าโลกทุกวันนี้ ทุกอย่างเติบโตไปพร้อมกับ Innovative ทุกอย่างต้องอาศัย Data เพื่อนำมาวางแผนโครงสร้างองค์กร และการตลาดได้อย่างแม่นยำ มันหมดยุคการคาดเดาอีกแล้ว ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนทำความเข้าใจ ให้สอดคล้องกับ PDPA เพื่อทำ Marketing อย่างฉลาดขึ้น แล้วไม่ผิดต่อกฎหมาย

แบบไหนเรียกว่า “ยินยอมรับทราบ” สำหรับกฏหมาย PDPA

 • หากในระบบดิจิทัล ต้องมีการแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้กรอกข้อมูลรับทราบว่า จะมีข้อมูลที่บุคคลนั้น ๆ กรอกเข้ามาจะถูกเก็บเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
 • ต้องได้รับการยินยอม หรืออนุญาต ยินยันจากบุคคลนั้น ๆ ผ่านระบบ ว่ายินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้
 • ต้องแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกนำไปใช้ เพื่ออะไร ระยะเวลาที่กำหนดไว้จะจัดเก็บยาวนานแค่ไหน

** และที่สำคัญ ต้องมีระบบ ที่สามารถให้บุคคลนั้น ๆ เข้ามาลบข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ เบอร์โทร ฯลฯ ได้ เช่น Functionแสดงบนหน้าเว็บไซต์  “ยกเลิกการเก็บข้อมูล” ได้อย่างสมัครใจ

เพราะสิ่งที่ผู้ประกอบการ หรือบริษัทต่าง ๆ  ต้องพึงระวังมากที่สุด นั้นคือ เจ้าของข้อมูลสามารถฟ้องร้องได้ หากไม่ได้ความยินยอม โดยค่าเสียหายมูลค่าสูงสุดถึง 5 ล้านบาท!! เลยทีเดียว

ตัวอย่างที่ต้องปรับตามกฎหมาย PDPA คุ้มครองประชาชน

 • ห้ามถ่ายรูปหน้าตาคนอื่นนำมาโพสท์ Facebook เข้าข่ายผิด พ.ร.บ คุ้มครองส่วนบุคคล เพราะไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
 • ข้อมูลโฆษณาการตลาด ไม่ว่าจะผ่าน E-mail หรือผ่าน Facebook ผ่าน Google ผ่านในมือถือ ข้อมูลเหล่านี้ต้องได้รับความยินยอมในการเก็บข้อมูลจากบุคคลนั้นๆก่อน ที่จะนำไปใช้ยิงโฆษณา Retarget ตามหลอกหลอนผู้บริโภคได้ ซึ่งข้อมูลตรงนี้ผู้บริโภคผู้ใช้งานสามารถเข้าไปลบข้อมูลบน Facebook ตนเองได้ เพื่อไม่ให้ Facebook จำว่าตนเองเคยท่องเพจหรือเว็บไซต์ไหนมาบ้าง รวมถึงคอมเมนต์ สามารถลบทิ้งได้หมด ซึ่งข้อมูลตรงนี้ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะไม่ค่อยทราบ

ดังนั้น นับจากนี้ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องถูกกฎหมาย ทำถูกหลักการทำงานของ PDPA การเก็บข้อมูล ไม่ว่ากรอกหรือบันทึกเสียง ต้องถูกเก็บบันทึกโดยได้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และมีการแจ้งรายละเอียด สิทธิ วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น ๆ ให้เจ้าของข้อมูลทราบ และที่สำคัญ การเก็บข้อมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวใส่ใจวางแผนเว็บไซต์เพื่อรับมือกับ พ.ร.บ PDPA ทำ ‘Cookie Consent’ ให้เจ้าของข้อมูลผู้ใช้งานยินยอมให้ข้อมูล พร้อมศึกษารายละเอียด พ.ร.บเพื่อแก้ไขป้องกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของตนเองและองค์กรต่อไป และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น

สำหรับท่านที่สนใจในการทำ Cookie Consent ให้กับเว็บไซต์ WordPress ของคุณ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหน้าเว็บไซต์ WordPress Plugin Designil PDPA ได้เลยนะครับ ทางทีมงานยินดีรับใช้และให้บริการครับ

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า